Souhrn uchovávaných dat

Tento souhrn zobrazuje výchozí kategorie a účely uchovávání dat. Některé oblasti systému mohou mít více specifických kategorií a účelů než ty, které jsou zde uvedeny.

Stránky

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Uživatelé

Kategorie

Usererstellte Daten

Die Plattform enthält zu wesentlichem Anteil Usererstellte Daten. (Posts)


Účel

Kursfortführung bei Userdatenlöschung

Berechtigtes Interesse der Kursfortführung während Löschung von Userdaten

Die Userposts in den Kursen und Foren der Kurse haben eine aufeinander aufbauende Struktur. Wenn bei einer Datenlöschanfrage eines Users die User-Posts eines weiterlaufenden Kurses oder Forums mitgelöscht würden, würde der Sinninhalt vieler Kursthreads verloren gehen. Deshalb wäre es nicht möglich den Kurs für die anderen Teilnehmer sinnvoll weiterlaufen zu lassen. (DSGVO Art. 6.1 (f))

Deshalb werden Posts bei der Datenlöschung eines Users nicht mitgelöscht, bevor nicht der Kurs an sich gelöscht wird. Der angezeigte Username und die hinterlegten Profildaten werden gelöscht. Es ist möglich, dass User persönliche Daten selbst in ihren Posts mitgeteilt haben könnten. Dies entspricht nicht den Regeln und kann nicht laufend händisch kontrolliert werden. Die User werden in den Kursregeln (AGB) darauf hingewiesen sich ein Pseudonym für ihre Teilnahme auszuwählen und kein persönliches Foto als Avatar, um trotz aller Nichtöffentlichkeit der Kurse, eine für alle freie Diskussion über weltanschauliche Themen zu ermöglichen. Das Kurssystem stellt für andere User nur den Pseudonymnamen als Username sichtbar dar und nicht den zu den persönlichen Daten gehörenden Realnamen. Der angezeigte Username kann vom User selbst geändert werden.

Da es sich in den Kursen um weltanschauliche Themen handeln kann, ist es möglich, dass ein User seine religiösen oder weltanschaulichen Anschauungen selbst postet. Die Verarbeitung dieser Daten ist erlaubt, da es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt und die vorliegenden Daten sich auf Grund der rechtmäßigen Tätigkeit ergeben, sich ausschließlich auf die Teilnehmer der Kursplattform beziehen und nicht nach außen offengelegt werden. (DSGVO Art.9.2(d))

Doba uchování
100 roků
Zákonné základy
Oprávněné zájmy (GDPR čl. 6.1(f)) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Oprávněné činnost týkající se členů/pravidelných kontaktů nadace, sdružení nebo jiného neziskového subjektu (GDPR čl. 9.2(d)) Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt.

Kategorie kurzů

Kategorie

Usererstellte Daten

Die Plattform enthält zu wesentlichem Anteil Usererstellte Daten. (Posts)


Účel

Kursfortführung bei Userdatenlöschung

Berechtigtes Interesse der Kursfortführung während Löschung von Userdaten

Die Userposts in den Kursen und Foren der Kurse haben eine aufeinander aufbauende Struktur. Wenn bei einer Datenlöschanfrage eines Users die User-Posts eines weiterlaufenden Kurses oder Forums mitgelöscht würden, würde der Sinninhalt vieler Kursthreads verloren gehen. Deshalb wäre es nicht möglich den Kurs für die anderen Teilnehmer sinnvoll weiterlaufen zu lassen. (DSGVO Art. 6.1 (f))

Deshalb werden Posts bei der Datenlöschung eines Users nicht mitgelöscht, bevor nicht der Kurs an sich gelöscht wird. Der angezeigte Username und die hinterlegten Profildaten werden gelöscht. Es ist möglich, dass User persönliche Daten selbst in ihren Posts mitgeteilt haben könnten. Dies entspricht nicht den Regeln und kann nicht laufend händisch kontrolliert werden. Die User werden in den Kursregeln (AGB) darauf hingewiesen sich ein Pseudonym für ihre Teilnahme auszuwählen und kein persönliches Foto als Avatar, um trotz aller Nichtöffentlichkeit der Kurse, eine für alle freie Diskussion über weltanschauliche Themen zu ermöglichen. Das Kurssystem stellt für andere User nur den Pseudonymnamen als Username sichtbar dar und nicht den zu den persönlichen Daten gehörenden Realnamen. Der angezeigte Username kann vom User selbst geändert werden.

Da es sich in den Kursen um weltanschauliche Themen handeln kann, ist es möglich, dass ein User seine religiösen oder weltanschaulichen Anschauungen selbst postet. Die Verarbeitung dieser Daten ist erlaubt, da es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt und die vorliegenden Daten sich auf Grund der rechtmäßigen Tätigkeit ergeben, sich ausschließlich auf die Teilnehmer der Kursplattform beziehen und nicht nach außen offengelegt werden. (DSGVO Art.9.2(d))

Doba uchování
100 roků
Zákonné základy
Oprávněné zájmy (GDPR čl. 6.1(f)) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Oprávněné činnost týkající se členů/pravidelných kontaktů nadace, sdružení nebo jiného neziskového subjektu (GDPR čl. 9.2(d)) Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt.

Kurzy

Kategorie

Usererstellte Daten

Die Plattform enthält zu wesentlichem Anteil Usererstellte Daten. (Posts)


Účel

Kursfortführung bei Userdatenlöschung

Berechtigtes Interesse der Kursfortführung während Löschung von Userdaten

Die Userposts in den Kursen und Foren der Kurse haben eine aufeinander aufbauende Struktur. Wenn bei einer Datenlöschanfrage eines Users die User-Posts eines weiterlaufenden Kurses oder Forums mitgelöscht würden, würde der Sinninhalt vieler Kursthreads verloren gehen. Deshalb wäre es nicht möglich den Kurs für die anderen Teilnehmer sinnvoll weiterlaufen zu lassen. (DSGVO Art. 6.1 (f))

Deshalb werden Posts bei der Datenlöschung eines Users nicht mitgelöscht, bevor nicht der Kurs an sich gelöscht wird. Der angezeigte Username und die hinterlegten Profildaten werden gelöscht. Es ist möglich, dass User persönliche Daten selbst in ihren Posts mitgeteilt haben könnten. Dies entspricht nicht den Regeln und kann nicht laufend händisch kontrolliert werden. Die User werden in den Kursregeln (AGB) darauf hingewiesen sich ein Pseudonym für ihre Teilnahme auszuwählen und kein persönliches Foto als Avatar, um trotz aller Nichtöffentlichkeit der Kurse, eine für alle freie Diskussion über weltanschauliche Themen zu ermöglichen. Das Kurssystem stellt für andere User nur den Pseudonymnamen als Username sichtbar dar und nicht den zu den persönlichen Daten gehörenden Realnamen. Der angezeigte Username kann vom User selbst geändert werden.

Da es sich in den Kursen um weltanschauliche Themen handeln kann, ist es möglich, dass ein User seine religiösen oder weltanschaulichen Anschauungen selbst postet. Die Verarbeitung dieser Daten ist erlaubt, da es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt und die vorliegenden Daten sich auf Grund der rechtmäßigen Tätigkeit ergeben, sich ausschließlich auf die Teilnehmer der Kursplattform beziehen und nicht nach außen offengelegt werden. (DSGVO Art.9.2(d))

Doba uchování
100 roků
Zákonné základy
Oprávněné zájmy (GDPR čl. 6.1(f)) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Oprávněné činnost týkající se členů/pravidelných kontaktů nadace, sdružení nebo jiného neziskového subjektu (GDPR čl. 9.2(d)) Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt.

Moduly činností

Kategorie

Usererstellte Daten

Die Plattform enthält zu wesentlichem Anteil Usererstellte Daten. (Posts)


Účel

Kursfortführung bei Userdatenlöschung

Berechtigtes Interesse der Kursfortführung während Löschung von Userdaten

Die Userposts in den Kursen und Foren der Kurse haben eine aufeinander aufbauende Struktur. Wenn bei einer Datenlöschanfrage eines Users die User-Posts eines weiterlaufenden Kurses oder Forums mitgelöscht würden, würde der Sinninhalt vieler Kursthreads verloren gehen. Deshalb wäre es nicht möglich den Kurs für die anderen Teilnehmer sinnvoll weiterlaufen zu lassen. (DSGVO Art. 6.1 (f))

Deshalb werden Posts bei der Datenlöschung eines Users nicht mitgelöscht, bevor nicht der Kurs an sich gelöscht wird. Der angezeigte Username und die hinterlegten Profildaten werden gelöscht. Es ist möglich, dass User persönliche Daten selbst in ihren Posts mitgeteilt haben könnten. Dies entspricht nicht den Regeln und kann nicht laufend händisch kontrolliert werden. Die User werden in den Kursregeln (AGB) darauf hingewiesen sich ein Pseudonym für ihre Teilnahme auszuwählen und kein persönliches Foto als Avatar, um trotz aller Nichtöffentlichkeit der Kurse, eine für alle freie Diskussion über weltanschauliche Themen zu ermöglichen. Das Kurssystem stellt für andere User nur den Pseudonymnamen als Username sichtbar dar und nicht den zu den persönlichen Daten gehörenden Realnamen. Der angezeigte Username kann vom User selbst geändert werden.

Da es sich in den Kursen um weltanschauliche Themen handeln kann, ist es möglich, dass ein User seine religiösen oder weltanschaulichen Anschauungen selbst postet. Die Verarbeitung dieser Daten ist erlaubt, da es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt und die vorliegenden Daten sich auf Grund der rechtmäßigen Tätigkeit ergeben, sich ausschließlich auf die Teilnehmer der Kursplattform beziehen und nicht nach außen offengelegt werden. (DSGVO Art.9.2(d))

Doba uchování
100 roků
Zákonné základy
Oprávněné zájmy (GDPR čl. 6.1(f)) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Oprávněné činnost týkající se členů/pravidelných kontaktů nadace, sdružení nebo jiného neziskového subjektu (GDPR čl. 9.2(d)) Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt.

Bloky

Kategorie

Usererstellte Daten

Die Plattform enthält zu wesentlichem Anteil Usererstellte Daten. (Posts)


Účel

Kursfortführung bei Userdatenlöschung

Berechtigtes Interesse der Kursfortführung während Löschung von Userdaten

Die Userposts in den Kursen und Foren der Kurse haben eine aufeinander aufbauende Struktur. Wenn bei einer Datenlöschanfrage eines Users die User-Posts eines weiterlaufenden Kurses oder Forums mitgelöscht würden, würde der Sinninhalt vieler Kursthreads verloren gehen. Deshalb wäre es nicht möglich den Kurs für die anderen Teilnehmer sinnvoll weiterlaufen zu lassen. (DSGVO Art. 6.1 (f))

Deshalb werden Posts bei der Datenlöschung eines Users nicht mitgelöscht, bevor nicht der Kurs an sich gelöscht wird. Der angezeigte Username und die hinterlegten Profildaten werden gelöscht. Es ist möglich, dass User persönliche Daten selbst in ihren Posts mitgeteilt haben könnten. Dies entspricht nicht den Regeln und kann nicht laufend händisch kontrolliert werden. Die User werden in den Kursregeln (AGB) darauf hingewiesen sich ein Pseudonym für ihre Teilnahme auszuwählen und kein persönliches Foto als Avatar, um trotz aller Nichtöffentlichkeit der Kurse, eine für alle freie Diskussion über weltanschauliche Themen zu ermöglichen. Das Kurssystem stellt für andere User nur den Pseudonymnamen als Username sichtbar dar und nicht den zu den persönlichen Daten gehörenden Realnamen. Der angezeigte Username kann vom User selbst geändert werden.

Da es sich in den Kursen um weltanschauliche Themen handeln kann, ist es möglich, dass ein User seine religiösen oder weltanschaulichen Anschauungen selbst postet. Die Verarbeitung dieser Daten ist erlaubt, da es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt und die vorliegenden Daten sich auf Grund der rechtmäßigen Tätigkeit ergeben, sich ausschließlich auf die Teilnehmer der Kursplattform beziehen und nicht nach außen offengelegt werden. (DSGVO Art.9.2(d))

Doba uchování
100 roků
Zákonné základy
Oprávněné zájmy (GDPR čl. 6.1(f)) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Oprávněné činnost týkající se členů/pravidelných kontaktů nadace, sdružení nebo jiného neziskového subjektu (GDPR čl. 9.2(d)) Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt.